Zápis do MŠ

Přijaté děti pro školní rok 2021/2022

MŠ Nerudova 53

MŠ Nerudova 53 – Rudolfovská 34

 

Zápis 2021 – zápis pro školní rok 2021/2022

Zápis do mateřských škol pro školní rok  2021/2022 se bude konat v termínu od 3. května – 4. května  2021 tomuto datu předchází vydávání  žádostí od 5.4. do 30.4. 2021

ZÁPIS – příjem vyplněných žádostí na MŠ:  3.5. – 4.5. 2021 

Bližší informace na webu města: http://zapismscb.c-budejovice.cz/


Zápis do MŠ bude pro rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti rodiče i dětí vzhledem k mimořádné situaci ohledně Covid-19.

Nezáleží na pořadí přijetí žádosti, děti jsou přijímány do MŠ na základě stanovených kritérií, které jsou uvedeny na úvodní straně http://zapismscb.c-budejovice.cz 

Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ NERUDOVA i pro odloučené pracoviště Rudolfovská:

Samostatné vygenerování žádosti z webu http://zapismscb.c-budejovice.cz  ve dnech 5. 4. – 30. 4. 2021

Další možnosti:

 • vygenerování žádosti na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.1/1, 3. patro, p. Lenka Baldíková, tel.: 386 801 502, v úředních hodinách pondělí a středa  9-11 hod.  a 13-15 hod.
 • vygenerování žádosti v MŠ na adrese Nerudova 53, v úterý – dne 20. 4. 2021, v časovém rozmezí 10:00-12:00 a 13:00-16:00 hod. 

S sebou OP zákon. zástupce a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

Upozornění:

I pro elektronické vydání žádosti je třeba mít průkaz zdravotního pojištění dítěte.

Po vyplnění formuláře jej vytiskněte. Nechte potvrdit od lékaře Vašeho dítěte. Originál si uschovejte, počet žádostí musí být shodný s počtem mateřských škol, na které se chystáte podat žádost o přijetí dítěte – použijete kopie. 

 Přijímání vyplněných žádostí pro MŠ NERUDOVA i odloučené pracoviště Rudolfovská:

Vyplněnou a podepsanou žádost doručte do kmenové MŠ ve dnech 3. a 4. května 2021 jednou z níže uvedených variant

Bezkontaktní podání žádostí /PREFERUJEME/
viz. možnosti:
 

 • poštou na adresu MŠ Nerudova 53, České Budějovice, 370 04.
 • vložení do poštovní schránky přímo v areálu MŠ Nerudova 53, České Budějovice
 • do datové schránky školy – identifikátor MŠ Nerudova: ef6kvj7
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email ! ) msnerudova@email.cz

Osobně  /zcela výjimečně/ a pouze po předchozí telefonické dohodě s ředitelkou MŠ
 Na telefonu  601 389 387 – v pondělí nebo v  úterý 3. 5. a 4. 5. 2021 v době 8:00-12:00 a 13:00-16:00 hod. v ředitelně MŠ )

Rodič  mateřské škole předloží:

 1. vyplněnou  žádost o přijetí včetně potvrzené přílohy od lékaře – neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování. (Pro účely správního řízení nemusí zákonný zástupce dokládat jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.)
 2. prostou kopii rodného listu dítěte
 3. doklad o trvalém bydlišti dítěte

Přijímací řízení:

 • Do 30 dní od zápisu, nejpozději do 4.6.2021 skončí správní řízení pro zápis do MŠ (zpřístupnění sledování žádostí zákonnému zástupci).

Nahlédnutí do spisu: 

 • 24.5.2021, pondělí, od 10.00 do 12.00 hod.v ředitelně  MŠ Nerudova 53, Č.B.

Možnost zákon. zástupců nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tuto možnost si můžete objednat telefonicky na tel. čísle 601 389 387.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí: 

 7.6.2021 na web .stránkách MŠ a na vývěsce MŠ.

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali právě naši MŠ, těšíme se na viděnou.


EVIDENČNÍ LIST PRO DITĚ

Přihláška ke stravování

Platba stravné, školné

Vyjádření lékaře – příloha k žádosti o přijetí do MŠ

Žádost o přijetí do MŠ mimo řádný zápis 2020