Zápis do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Počet volných míst: 50 dětí na MŠ Nerudova a 5 dětí na součásti MŠ Rudolfovská 34

Prosíme rodiče, aby do elektronické žádosti napsali, zda preferují  MŠ Nerudova- 53 nebo odloučené pracoviště na  Rudolfovské ul. 34

Nejmladší přijaté děti budou automatiky zařazeny na odloučené pracoviště Rudolfovská, kde je třída pro nejmladší děti od 2-4-let.

Vyplnění a vyzvedání žádostí: 3.4.2018 – 28.4.2018  a to:

  1. Elektronicky na webovém portálu města: http://zapismscb.c-budejovice.cz v sekci seznamu škol. nezapomeňte si vytisknout žádost!
  2. Možnost vyplnění a vytisknutí žádosti na Odboru školství, Magistrátu města ČB, Náměstí Přemysla OtakaraII.1-2, 3.patro,č. dveří8330,ve dnech :Po,St 9-11 h.a 13-15h,Pá 9-11 h.

 

Příjem vyplněných žádostí  ve dnech 2.5.-3.5.2018

v kanceláři ředitelství MŠ Nerudova 53 i pro součást MŠ Rudolfovská 34

od 8.00 – 12.00 a 13–16.00

Ve stanovenou dobu se osobně dostaví zákonný zástupce dítěte do MŠ a předá vyplněnou a podepsanou žádost i s lékařským potvrzením. Ke kontrole předloží: rodný list dítěte, kartičku zdravotního pojištěnce (dítěte), občanský průkaz, doklad o bydlišti dítěte (lze nahradit dokladem o platbě za komunální odpad).

Elektronický systém po zaevidování žádosti na příslušné mateřské škole vygeneruje na základě předem stanovených kritérií bodové hodnocení dítěte. Toto hodnocení je pro rozhodování ředitelky a ředitele závazné. Rodič se s podklady pro rozhodování může seznámit v termínu sděleném při odevzdání žádosti na škole.Možnost nahlížení do spisu dítěte: na naší MŠ 4.5.2018 od 10.00 – 12.00

Přijímací řízení bude probíhat od 9.5. do 2.6.2018, zákonní zástupci  budou informováni o přijetí/nepřijetí způsobem uvedeným v žádosti.

Nezáleží na pořadí podané žádosti!