Rychlé aktuality

Pro rychlý přehled zda můžete čerpat dotaci využijte tento odkaz -Kalkulačka-

Žádost o čerpání dotace do max. výše 4000,-  lze u nás využít na úhradu za předškolní vzdělávání (školné) a školní stravování (stravné)

K vyplněné žádosti o podporu -Excel- je nutné doložit:

1. jednotné potvrzení z Úřadu práce, žádost ke stažení – Úřad práce ČR 

  • o tom že žadatel nebo s ním společně posuzovaná zletilá osoba není/nebyla déle jak 6 měsíců evidován/a na ÚP jako uchazeč o zaměstnání.
  • o potvrzení pobírání příspěvku na bydlení
  • o potvrzení pobírání přídavku na dítě 
  • o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

2. potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce, či vyplněnou přílohu k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ –formulář

a vše přinesete k nám do kanceláře MŠ nejlépe do 15.12. 🙂

 

 

Školní jídelna

Aktuální jídelníček

pro odhlášení obědů využijte tento odkaz 

V případě nemoci je možné si oběd vyzvednout pouze 1.den, další dny je nutné odhlásit prostřednictvím programu strava.cz

Vydávání obědů je možné pouze v době od 11:00 – 11:15, vstupujte boční brankou. 


Dotazy ohledně školného a stravného směřujte na
   Vedoucí stravování:

Bc. Marie Novotná
602 692 822
ucetni@msnerudova.cz


Dotazy na zásobování a pochvaly na výborné jídlo směřujte na
 Vedoucí školní kuchyně:

Jitka Chadtová
387 424 595, 601 389 386,

Organizace MŠ

Omlouváme se Všem o žadatelům umístění v naší MŠ pro školní rok 2022/2023, máme všechna místa obsazená.
Pokud nám napíšete email, zařadíme si Vás mezi náhradníky – msnerudova@email.cz

Zápis zahájíme v dubnu 2023 – zápis k 1.9.2023 pro školní rok 2023/2024

pro zápis na příští školní rok – sledujte stránky – https://zapismscb.c-budejovice.cz/