Školní jídelna

11-14/01

od 18.1. jídelníček v aplikaci a www Strava.cz 

odhlašování stravy – přes STRAVA.cz  výběr jídelny: 4181 

Vedoucí stravování:
387 424 595, 601 389 386, Sudová Eliška

úřední hodiny:
PO-ST a PÁ 8 – 12

Rychlé aktuality

Sdělení magistrátu:

Žádost rodičům dětí v MŠ v Českých Budějovicích

Milí rodiče!
Vzhledem k vývoji aktuální situace jsme ze všech stran vyzýváni k omezení kontaktů, k práci z domova a podobně.
Většina z nás počítala s tím, že od 2.11. se obnoví provoz základních škol, proto je většina dětí odhlášených ze školky jen do konce října.
Prosíme o zvážení možnosti si i nadále nechat své děti doma, pokud to jen trochu jde.

Respektujme nařízení vlády o nutnosti nosit roušky a konat cesty mino domov jen nezbytně nutné. Prosím nepodceňujte, pokud se ve Vašich rodinách objevily nebo objeví příznaky covid-19.

Všem, kteří i přes toto všechno potřebují dítě v MŠ umístit. Musí rodiče vyplnit formulář: čestné-prohlášení Bez tohoto prohlášení nemůže učitelka dítě přijmout do kolektivu.

Další informace o provozu od 2.11. – ORGANIZACE 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte prosím kontaktovat pomocí emailu: msnerudova@email.cz

nebo na čísle: 607748786 Bc. Marcela Hronková, zástupkyně ředitelky MŠ