Rychlé -Covid- aktuality

Otázky k TESTOVÁNÍ- NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

S účinností ode dne 12. dubna 2021 smí do školky jen děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (tj. děti narozené do 30.8.2015 včetně)

a dětí jejichž zákonní zástupci (stačí jeden z nich) patří do skupiny tzv. vybraných profesí, zákonný zástupce toto dokládá potvrzením od zaměstnavatele.

Při pohybu pro areálu MŠ je nutné mít ústa i nos kryté respirátorem či rouškou (netýká se pouze dětí do 2let)

do školky smí jen děti bez příznaků onemocnění COVID-19, a podstoupí vyšetření antigenním testem – testovat se bude ve vymezeném prostoru v areálu MŠ a proběhne mezi 6:00 až 8:10, rodič je povinen vyčkat výsledku testu. Počítejte s časovou prodlevou, doba pro vyhodnocení testu je 15-20 minut a následně zajistit docházku do třídy do 8:30.  Viz. Metodika k testování u nás v 10-ti bodech

Jak to bude u nás, se můžete kouknout na videa – příchod a výsledek

více informací o na naší stránce – Aktuálně o koronaviru

Prosíme všechny, kteří se rozhodnou pro docházku do MŠ v týdnu od 12.4. Aby si do 9.4.pátek, do 8:00 hod. ráno přihlásili stravu, přes aplikaci STRAVA.cz 
Takto přihlášené děti budou rozděleni do skupin. rozdělení do skupin bude rozesláno prostřednictvím učitelek.


OČR již nevystavuje školka, dále postupujte dle informací ČSSZ – Aktuální informace k ošetřovnému (cssz.cz)

Formulář k vyplnění zde – Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.


Pro návrat dětí s pozitivním testem prosím přineste do MŠ čestné prohlášení o konci karantény

více informací na naší stránce – Aktuálně o koronaviru

a viz. informace KHSPOKYNY

Děkuji rodičům za vstřícnost a pochopení.


Prosíme o zvážení možnosti si i nadále nechat své děti doma, pokud to jen trochu jde.
Prosím nepodceňujte, pokud se ve Vašich rodinách objevily nebo objeví příznaky covid-19.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte prosím kontaktovat pomocí emailu: msnerudova@email.cz

Školní jídelna

Prosíme všechny, kteří se rozhodnou pro docházku do MŠ v týdnu od 12.4. Aby si do pátku 9.4., ráno 8:00 přihlásili stravu, přes aplikaci STRAVA.cz 
Takto přihlášené děti budou rozděleni do skupin. rozdělení do skupin bude rozesláno prostřednictvím učitelek.

nyní vše v aplikaci a na stránkách www.strava.cz   

výběr jídelny: 4181 

Stravování při distanční výuce nejsme schopni zajistit z technických důvodů. 

Vedoucí stravování:
Sudová Eliška

387 424 595, 601 389 386,

stravovani@msnerudova.cz

úřední hodiny:
PO-ST a PÁ 8 – 12 

Organizace MŠ

Zápis 2021 – zápis pro školní rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2021. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Termín zápisu v MŠ, které zřizuje Statutární město ČB: 3. 5. a 4. 5. 2021

Bližší informace na webu města: Zápis do mateřských škol – České Budějovice

a na stránce zápisu do MŠ


Letní prázdniny 2021

Provoz bude zajištěn, na celou dobu letních prázdnin. Rozpis náhradních školek po týdnech:

01.7. – 09.7.2021
   MŠ U Pramene

12.7. – 23.7.2021
    MŠ Nerudova

26.7. – 06.8.2021
   MŠ Kubatova

09.8. – 20.8.2021
   MŠ Sedmikráska

Platba za vzdělávání je 105,- Kč za každý započatý týden.
Předškolák a dítě s odkladem školní docházky = od platby za vzdělávání osvobozen.

Přihlašovací dotazník rozposílají p. učitelky na email rodičů, nebo prostřednictvím třídních WhatsApp skupin. Vyplněním dotazníku je dítě závazně přihlášeno / odhlášeno.

Písemnou přihlášku a informace k platbě obdrží rodič na základě dotazníku u své paní učitelky.