AKTUÁLNĚ KE COVID-19

Karanténa – Informace pro rodiče 3. třídy

V pátek 22.10.2021 bylo nahlášeno dítě s pozitivním  RT-PCR testem. Po telefonické domluvě s KHS v sobotu dne 23.10.2021 jsem povinna vyhlásit karanténu pro všechny děti a zaměstnance, kteří byli ve středu 20.10. a v čtvrtek 21.10. přítomny v MŠ ve třídě 3 třídě Žabky.

Co a jak udělat:
1.      Rodič kontaktuje dětského lékaře a informuje jej o vyhlášení karantény – lékař vystaví OČR

2.      Nejdříve v úterý 26.10. rodič nechá otestovat dítě RT-PCR testem, pokud vyjde negativní, může dítě do kolektivu MŠ ( dítě může do MŠ nejdříve v pátek 29.10.)

3.      Pokud se rodič rozhodne, že své dítě nenechá testovat, platí pro dítě karanténní opatření 14 dní  (dítě může do MŠ nejdříve v pátek 5.11.)

Pro návrat dětí s pozitivním testem prosím přineste do MŠ čestné prohlášení o konci karantény

a viz. informace KHSPOKYNY

Děkuji rodičům za vstřícnost a pochopení.


V případě hlášeného potvrzeného onemocnění COVID-19 v MŠ jsou níže instrukce pro rodiče dětí a zaměstnance školy, které byli s onemocněním COVID-19 v kontaktu.

Všem osobám v kontaktu je nařízena domácí karanténa na dobu 10 dní od rizikového kontaktu.

Prosíme rodiče dětí, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 v termínu do 10 dní od rizikového kontaktu. Odběry se dle Hlavní hygieničky provádějí všem bez rozdílu věku, 14 denní karanténa NENÍ MOŽNÁ.

Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr. Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší telefonické komunikace s ním, po celou dobu karantény se dítě musí zdržovat pouze v místě adresy pobytu a musí omezit styk s ostatními osobami, nesmí ven, nesmí do školy! Totéž platí pro pedagogy a pracovníky, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID pozitivním. Karanténu a el. žádanku jim vystaví jejich praktický lékař.

Pokud byli děti či zaměstnanci vytrasováni, již jiného kontaktu z pozitivní osobou a 10ti denní karanténa jim běží, poté byli vytrasováni znovu v pozdějším kontaktu karanténa se prodlužuje od data posledního kontaktu s pozitivní osobou.

Mateřská škola je POVINNA zaslat KHS jmenný seznam osob v kontaktu – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. kontakt na zákonného zástupce.


Karanténu eviduje pediatr na základě telefonické komunikace se zákonným zástupcem, po celou dobu karantény se dítě musí zdržovat pouze v místě adresy pobytu a musí omezit styk s ostatními osobami, nesmí ven, nesmí do školy!

PCR test bude absolvovat pouze jeden, tj. dostaví se na odběrové místo. Za tímto účelem musí pediatr vystavit elektronickou žádanku, požádejte o ni, bez žádanky není možné odběr provést!

Objednání a informace o odběrových místech – www.nemcb.cz.
areál PCO Vrbenská 197/23 objednání je na tel. čísle 770 146 998.
Ne těchto místech bez předchozího objednání nelze vyšetření provést.

Dále je odběrové místo u hlavního vchodu na Výstaviště, zde je provozní doba pondělí – čtvrtek 8-14 hod. (bez objednání, ale nutnost žádanky od pediatra).

Na odběr nezapomeňte roušku, kterou je nutné zakrýt ústa a nos po celou dobu pobytu v odběrovém místě, tedy i během čekání!

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy. Pokud se u dítěte v karanténě za celou dobu karantény neobjeví příznaky onemocnění covid-19 a RT-PCR test vyšel negativně, pediatr karanténu po 10 dnech ukončí tj. 11. den může opustit karanténu. 

V případě, že test RT-PCR bude pozitivní, bude Vašemu dítěti nařízena ze strany pediatra 10 denní domácí izolace (pracovní neschopnost) od data pozitivity a rodinní příslušníci do Karantény. Domácí izolace pak bude ukončena po 10 dnech, pokud poslední 3 dny budou bez příznaků onemocnění. Na konci izolace se kontrolní testy již neprovádějí.

Pravidla domácí karantény:

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu!

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.